Оглас за информатор

Министерство за труд и социјална политика објавува 

Јавен оглас за информатор  во рамките на  проектот "Ромски Информативни Центри“ за Општина Велес  

 

Министерството за труд и социјална политика има потреба од ангажирање на 1 (еден) информатор, на определено време од 01.02.2018 година до 31.12.2018 година, за потребите на проектот “Ромски Информативни центри" во општина Велес.

Проектот го спроведува Министерството за труд и социјална политика во соработка со Единиците на локална самоуправа и ромски НВО.

Позицијата информатори во Ромските Информативни центри ќе биде финансиски поддржана од страна на Министерството за труд и социјална политика.  

Повеќе