Заменик министерот за труд и социјална политика Азири во работна посета на Општина Липково


Заменик министерот за труд и социјална политика Доц. д-р Elmi Aziri беше во посета на Општина Липково каде што оствари средба со градоначалникот на Општина Липково, Башким Амиди. 

Тие разговараа за потребите на Општина Липково и надлежностите на Министерството за труд и социјална политика, односно за можностите за идна соработка меѓу двете институции. 

Работната посета на Липково заменик министерот за труд и социјална политика Азири ја заврши со посета на подрачното одделение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.

 

Zëvendësministri për Punë dhe Politikë sociale Aziri në vizitë zyrtare të Komunës së Likovës

 

Zëvendësministri për Punë dhe Politikë sociale doc.d-r Elmi Aziri vizitoi Komunën e Likovës ku realizoi takim me kryetarin e Komunës së Likovës, Bashkim Amidi.


Ata biseduan për nevojat e Komunës së Likovës dhe kompetencat e Minsitrisë për Punë dhe Politikë Sociale, përkatësisht për mundësitë të bashkëpunimit të mëtutjeshëm të këtyre dy institucioneve.

Vizitën zyrtare të Likovës zëvendësministri për Punë dhe Politikë Sociale Aziri e mbaroi me vizitën e zyrës rajonale të IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Kumanovë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->