Швајцарската амбасадорка во посета на МТСП

Амбасадорката на Швајцарија во Република Македонија, Н.Е. Сибил Зутер Техада,  на средбата со министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, изрази задоволство што социјалната инклузија е меѓу приоритетите во програмата на новата влада и сподели информации за тековните и идните проекти финансирани од швајцарски фондови.

Министерката Царовска се заблагодари за континуираната поддршка од страна на швајцарската влада и ја извести амбасадорката за итните и долгорочните цели на министерството, за работата на нови законски решенија за реформа на системот на социјална заштита и за други планирани реформски мерки во овој ресор.​

Ambasadorja zvicerane e vizitoi MPPS

Ambasadorja e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë, Sibil Ztuer Tehada, në takimin që ka pasur me ministren e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, ka shprehur kënaqësinë e saj që përfshirja sociale është një ndër prioritetet në programin e Qeverisë së re dhe ka ndarë informacione për projektet aktuale dhe të ardhshme të financuara nga fondet zvicerane.

Ministrja Carovska e ka falënderuar për përkrahjen e vazhdueshme të Qeverisë zvicerane dhe e ka njoftuar ambasadoren mbi qëllimet urgjente dhe afatgjate të Ministrisë, për punën e zgjidhjeve të reja ligjore për reformë në sistemin e mbrojtjes sociale dhe për masa tjera të planifikuara reformatore në këtë resor.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->