МТСП: Исплата на права од социјална заштита

Министерството за труд и социјална политика информира дека е отпочната исплатата на социјалната парична помош, паричниот надоместок за помош и нега од друго лице и субвенциите за електрична енергија за месец мај 2107 година.