Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска и заменикот министер, Доц. Д-р  Елми Азири, остварија средба со амбасадорот на Соединетите американски држави во Република Македонија, Н.Е. Џес Бејли

 

Со амбасадорот беа споделени информации за најголемите предизвици со кои се соочува овој ресор, како и за реформските приоритети и мерки на кои моментално се работи.

На средбата присуствуваше и директорот на Мировниот корпус во Македонија, Марк Ханафин, кој извести дека искусни волонтери на оваа организација се подготвени да се вклучат во дел од активностите кои ги организира министерството.

 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe zëvendësministri Doc. D-r Elmi Aziri, kanë realizuar takim me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë, Ekselenca e Tij, Xhes Bejli.

Me ambasadorin u ndanë informacione lidhur me sfidat më të mëdha me të cilat ballafaqohet ky resor, si dhe për masat dhe prioritetet reformatore në të cilat aktualisht punohet.

 Në këtë takim ka marrë pjesë edhe drejtori i Korpusit Paqësor në Maqedoni, Mark Hanafin, i cili ka informuar se vullnetarë me përvojë nga kjo organizatë janë të gatshëm që të përfshihen në një pjesë të aktiviteteve që i organizon Ministria.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->